Politechnika Poznańska

Terminarz

Sesja 1

Współprzewodniczący: prof. dr hab. inż. T. Siwowski, dr inż. J. Rabiega.

 1. Karol Bucholc, Wojciech Trochymiak: Metoda porównywania parami i jej potencjalne zastosowania w mostownictwie
 2. Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor: Korozja stali sprężającej w konstrukcjach kablobetonowych. Przyczyny, skutki, zapobieganie
 3. Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor, Wojciech Siekierski: Awaria kabla sprężającego estakady drogowej. Przyczyny i skutki
 4. Przemysław Mossakowski, Wojciech Trochymiak: Modelowanie uszkodzeń kabli sprężających w mostowych konstrukcjach kablobetonowych
 5. Radosław Oleszek, Anna Barszczewska, Rafał Kuśmierz: Wpływ objętości betonu na zużycie stali sprężającej dwuprzęsłowego wiaduktu drogowego
 6. Krzysztof Żółtowski, Mikołaj Binczyk, Przemysław Kalitowski: Identyfikacja własności dynamicznych cięgien jako element diagnostyki wybranych konstrukcji mostowych
Sesja 2

Współprzewodniczący: prof. dr hab. inż. K. Żółtowski, dr inż.L. Janusz.

 1. Lech Apanas, Janusz Karlikowski, Wojciech Siekierski: Ocena skutków pęknięć poprzecznic w celu określenia warunków tymczasowej eksploatacji kolejowego przęsła kratownicowego
 2. Jerzy Broś, Grzegorz Sierka, Bartosz Plaszczyk, Józef Rabiega: Wzmocnienie skrzynkowego mostu tramwajowego im. Romana Dmowskiego nad Odrą południową we Wrocławiu
 3. Mieczysław Kania: Analiza wpływu pochylenia warstwy gruntu na nośność fundamentu bezpośredniego
 4. Józef Rabiega, Jan Bernard Michalski: Nowy wiadukt kolejowy o niskiej wysokości konstrukcyjnej w Bystrzycy Kłodzkiej
 5. Józef Rabiega: Badania pod próbnym obciążeniem stalowego mostu drogowego nad śluzą kanału Odry w Lipkach
 6. Józef Rabiega, Tomasz Raif, Piotr Werner, Ryszard Wodyński: Projekt remontu Mostu Tumskiego przez rzekę Odrę we Wrocławiu
 7. Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma: Wiadukty nad Autostradą Wolności w węźle Poznań-Krzesiny przed dobudową trzeciego pasa ruchu autostrady
Sesja 3

Współprzewodniczący: dr hab. inż. W. Trochymiak, dr inż. J. Tasarek.

Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych

 1. Maciej Kożuch: Nośność sprężysta i graniczna stalowego łącznika MCL w belkach zespolonych
 2. Wojciech Lorenc: Mechanizmy zniszczenia i podstawy wymiarowania połączenia ścinanego typu composite dowels

Warsztaty szkoleniowe – Zrównowazone projektowanie mostów zespolonych – projekt waloryzacyjny SBRI+ (BKE Sp. o.o.).

 1. Maciej Klósak: Projekt SBRI – zrównoważone projektowanie mostów zespolonych
 2. Wojciech Lorenc: Wytyczne projektowania mostów na podstawie wybranych przykładów konstrukcji zespolonych – projekt SBRI
 3. Jacek Tasarek: Oprogramowanie SBRI do szacowania kosztów budowy mostów zespolonych
Sesja 4

Współprzewodniczący: prof. dr hab. inż. W. Radomski, dr inż. G. Ratajczak.

 1. Marcin Graczyk, Piotr Tomala: Obciążenia wyjątkowe prefabrykowanych obiektów żelbetowych w praktyce
 2. Adam Malik: Możliwości wykorzystania naczep SPMT przy budowie obiektów inżynierskich
 3. Katarzyna Mossor, Bartosz Tomczak, Wojciech Wawrzyniak: Przebudowa zwodzonych kładek pieszo-rowerowych – wybrane zagadnienia
 4. Barbara Rymsza, Krzysztof Kaperczak: Ocena lekkiej pochylni zastępczej ułatwiającej dostęp osób niepełnosprawnych do obiektów inżynierskich
 5. Tomasz Siwowski, Damian Kaleta, Mateusz Rajchel: Zastosowanie konstrukcji kompozytowych do modernizacji obiektów mostowych
 6. Janusz Szelka: Możliwości zastosowań konstrukcji składanych w mostownictwie
 7. Martijn Veltkamp: Kompozyty w infrastrukturze oraz innowacyjne rozwiązania remontów istniejących obiektów mostowych (system SURBRIDGE)
Sesja 5

Współprzewodniczący: prof. dr hab. inż. J. Szelka, mgr inż. J. Wasilkowski.

 1. Bolesław Balcerek: Pierwsze konstrukcje mostów wiszących w latach 1801-1850
 2. Michał Babiak, Szymon Węgliński, Łukasz Wiśniewski: Wpływ domieszek hydrofobizujących na właściwości betonu cementowego używanego w konstrukcjach inżynierskich
 3. Karol Bzdawka, Jacek Ćwikliński: Zabezpieczenie ogniochronne tuneli drogowych wykonanych z głęboko profilowanych blach korugowanych
 4. Jakub Kozłowski, Piotr Prychoda, Arkadiusz Madaj: Wybrane aspekty projektowania obiektu mostowego realizowanego w systemie „zaprojektuj i zbuduj
 5. Grzegorz Ratajczak: Projektowanie mostów na obciążenia wg klas MLC – analiza obowiązujących przepisów
 6. Tomasz Siwowski, Damian Kaleta: Nowy krajowy katalog typowych obiektów mostowych

SEMINARIUM JUŻ ZA NAMI

poniedziałek – 11.06.2018

1800 – 2200 Rejestracja uczestników, kolacja

wtorek – 12.06.2018

730 Śniadanie
830 Otwarcie seminarium
845 – 1045 Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 1, wystąpienia promocyjne
1145 – 1345 Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 2, wystąpienia promocyjne
1400 Obiad
1500 – 1745 Warsztaty szkoleniowe – SESJA 3
1800 – 1845 Wręczenie nagród – Dzieło Mostowe Roku. Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego ZMRP.
1900 Kolacja – spotkanie towarzyskie przy grillu

środa – 13.06.2018

800 Śniadanie
900 – 1130 Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 4, wystąpienie promocyjne
1130 – 1200 Przerwa

1200 – 1330

Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 5
1330 Zakończenie Seminarium
1345 Obiad