Politechnika Poznańska

Materiały

Surebridges
Martijn Veltkamp
Pobierz: streszczenie
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Kratownice VRB - innowacyjne rozwiązanie PERI dla budownictwa infrastrukturalnego
Kamil Karpała
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Identyfikacja własności dynamicznych cięgien jako element diagnostyki wybranych konstrukcji mostowych
Krzysztof Żółtowski, Mikołaj Binczyk, Przemysław Kalitowski
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Możliwości zastosowań konstrukcji składanych w mostownictwie
Janusz Szelka
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Zastosowanie konstrukcji kompozytowych do modernizacji obiektów mostowych
Tomasz Siwowski, Damian Kaleta, Mateusz Rajchel
Pobierz: streszczenie
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Nowy krajowy katalog typowych obiektów mostowych
Tomasz Siwowski, Damian Kaleta
Pobierz: streszczenie
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Ocena lekkiej pochylni zastępczej ułatwiającej dostęp osób niepełnosprawnych do obiektów inżynierskich
Barbara Rymsza, Krzysztof Kaperczak
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Projektowanie mostów na obciążenia wg klas MLC - analiza obowiązujących przepisów
Grzegorz Ratajczak
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Projekt remontu Mostu Tumskiego przez rzekę Odrę we Wrocławiu
Józef Rabiega, Tomasz Raif, Piotr Werner, Ryszard Wodyński
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Nowy wiadukt kolejowy o niskiej wysokości konstrukcyjnej w Bystrzycy Kłodzkiej
Józef Rabiega, Jan Bernard Michalski
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Badania pod próbnym obciążeniem stalowego mostu drogowego nad śluzą kanału Odry w Lipkach
Józef Rabiega
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Wpływ objętości betonu na zużycie stali sprężającej dwuprzęsłowego wiaduktu drogowego
Radosław Oleszek, Anna Barszczewska, Rafał Kuśmierz
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Przebudowa zwodzonych kładek pieszo-rowerowych - wybrane zagadnienia
Katarzyna Mossor, Bartosz Tomczak, Wojciech Wawrzyniak
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Modelowanie uszkodzeń kabli sprężających w mostowych konstrukcjach kablobetonowych
Przemysław Mossakowski, Wojciech Trochymiak
Pobierz: streszczenie
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Możliwości wykorzystania naczep SPMT przy budowie obiektów inżynierskich
Adam Malik
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Awaria kabla sprężającego estakady drogowej. Przyczyny i skutki
Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor, Wojciech Siekierski
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Korozja stali sprężającej w konstrukcjach kablobetonowych. Przyczyny, skutki, zapobieganie
Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Mechanizmy zniszczenia i podstawy wymiarowania połączenia ścinanego typu composite dowels
Wojciech Lorenc
Pobierz: streszczenie
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Wiadukty nad Autostradą Wolności w węźle Poznań-Krzesiny przed dobudową trzeciego pasa ruchu autostrady
Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Nośność sprężysta i graniczna stalowego łącznika MCL w belkach zespolonych
Maciej Kożuch
Pobierz: streszczenie
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Wybrane aspekty projektowania obiektu mostowego realizowanego w systemie zaprojektuj i zbuduj
Jakub Kozłowski, Piotr Prychoda, Arkadiusz Madaj
Pobierz: streszczenie
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Analiza wpływu pochylenia warstwy gruntu na nośność fundamentu bezpośredniego
Mieczysław Kania
Pobierz: streszczenie
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Obciążenia wyjątkowe prefabrykowanych obiektów żelbetowych w praktyce
Marcin Graczyk, Piotr Tomala
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Zabezpieczenie ogniochronne tuneli drogowych wykonanych z głęboko profilowanych blach korugowanych
Karol Bzdawka, Jacek Ćwikliński
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Metoda porównywania parami i jej potencjalne zastosowania w mostownictwie
Karol Bucholc, Wojciech Trochymiak
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Wzmocnienie skrzynkowego mostu tramwajowego im. Romana Dmowskiego nad Odrą południową we Wrocławiu
Jerzy Broś, Grzegorz Sierka, Bartosz Plaszczyk, Józef Rabiega
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Wpływ domieszek hydrofobizujących na właściwości betonu cementowego używanego w konstrukcjach inżynierskich
Michał Babiak, Szymon Węgliński, Łukasz Wiśniewski
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

Ocena skutków pęknięć poprzecznic w celu określenia warunków tymczasowej eksploatacji kolejowego przęsła kratownicowego
Lech Apanas, Janusz Karlikowski, Wojciech Siekierski
Pobierz: streszczenie, referat
XXVIII seminarium, 12-13.06.2018

DO SEMINARIUM ZOSTAŁO 17 DNI

Archiwum referatów - wyszukiwarka

Nazwisko autora
Tytuł referatu
Edycja seminarium